Понеделник 17, Декември 2018г.

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЧНИ И СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ NS BG05M9OP00L-2.002-0286 "3AEДНО ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

Публикувана на: 11.01.2018г. (обновена на: 11.01.2018 10:16:00)

Съобщение

Сподели: