Вторник 18, Декември 2018г.

РЕЗЕРВЕН СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ " ТОПЪЛ ОБЯД  ЗА ХОРАТА В НУЖДА ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД" / МАЙ МЕСЕЦ/

Публикувана на: 02.05.2018г.