Неделя 22, Юли 2018г.

Jivko_Chakarov

Живко Чакъров - Заместник-кмет на Община Симеоновград

Телефон:03781 20 29

ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ:

1. Общинска собственост

2. Общински пазар

3. Териториално и селищно устройство /строителство/

4. Пътна мрежа /зимно поддържане, маркировка, пътни знаци и др./

5. Селско и горско стопанство

6. Чистота и управление на отпадъците

7. Транспорт

8. Улично осветление

9. Гробищни паркове

10. Озеленяване

11. Координация с държавни институции 

radoslav bonev_1

Радослав Бонев- Заместник-кмет на Община Симеоновград

Телефон: 03781 23-41

ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ:

1. Финанси, бюджет и счетоводство

2. Инвестиции

3. Интеграция на малцинствата

4. Програми за временна заетост

5. Образование, култура и вероизповедания

6. Евроинтеграция

7. Комисия за защита от дискриминация

8. Пенсионерски клубове

9. Домашен социален патронаж

10. Спортна младежка дейност

11. Здравеопазване

12. Координация с държавни институции 

 

Сподели: