Вторник 21, Август 2018г.
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, Община Симеоновград
Сподели: