Неделя 23, Септември 2018г.
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗПУКИ ПРЕЗ  МАНДАТ 2011-2015г.
Сподели: