Петък 15, Ноември 2019г.
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация може да изтеглите от ТУК
Сподели: