Петък 23, Август 2019г.

Къде да поискате достъп до обществена информация в Община Симеоновград?

При устно или писмено искане за достъп до обществена  информация трябва да се обърнете към специалист-деловодител, телефон за контакт 03781/23-41. Писмено заявление  можете да подадете в  сградата на Общинска администрация Симеоновград, ет.1-ви, стая №3 - Административно обслужване.

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.  

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за изпълнение на закона за достъп до обществена информация 

Заявление за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите заявления за ДОИ за 2018 година

Декларация за съгласие обработване на лични данни

Заявление за доброволно съгласие

Сподели: