Петък 19, Януари 2018г.

Къде да поискате достъп до обществена информация в Община Симеоновград?

При устно или писмено искане за достъп до обществена  информация трябва да се обърнете към        г-жа Снежана Стефанова – специалист деловодител, телефон за контакт 03781/20-80. Писмено заявление  можете да подадете в  сградата на Общинска администрация Симеоновград, ет.1-ви, стая №3 - Административно обслужване.

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.  

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за изпълнение на закона за достъп до обществена информация 

Заявление за достъп до обществена информация

Сподели: