Събота 06, Юни 2020г.

Община Симеоновград съобщава на Дина Стойчева Гичева, заповед № 100 от 25.03.2019 г. на Кмета на община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

Публикувана на: 25.04.2019г.

Община Симеоновград съобщава на Дина Стойчева Гичева, заповед № 100 от 25.03.2019 г. на Кмета на община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

Заповедта и проекта може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване, съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ чрез община Симеоновград пред административен съд в 14-дневен срок от съобщаването и.                                                                                            

 

Сподели: