Събота 21, Април 2018г.

Съобщение на вниманието на Янко Илиев Янев

Публикувана на: 20.03.2017г.

НА  ВНИМАНИЕТО  НА:

 

Янко Илиев Янев

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Обявяваме, Ви заповед с № 58 от 17.02.2017 г. на Кмета на общ. Симеоновград, с която се одобрява изменение на ПУП – План за регулация на УПИ V – 106 и УПИ ІV – 107, в квартал 29, по плана на с. Тянево.

Заповедта и проекта може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ  в 14 - дневен срок от съобщаването и, считано от датата на публикуването  20.03.2017г.                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Сподели: