Четвъртък 21, Юни 2018г.

На основание на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, община Симеоновград разгласява Заповед  № РД-02- 15 -70 / 26.07.2017 година.

 

 

Публикувана на: 08.08.2017г.

Съобщение

Сподели: