Четвъртък 15, Ноември 2018г.

Инвестиционно предложение на "Реконструкция на ВЛ 110 Kv " Странджа", засягащо  землището на село Пясъчево, община Симеоновград

Публикувана на: 26.06.2018г.

Инвестиционно предложение

Сподели: