Вторник 16, Октомври 2018г.

РЕГИСТЪР НА  ИЗДАДЕНИ  РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ   през  2017 година от  ОБЩИНА  С И М Е О Н О В Г Р А Д

Публикувана на: 02.01.2018г.

Регистър

Сподели: