Събота 06, Юни 2020г.

Община Симеоновград, на основание чл.128, ал.2, от ЗУТ разгласява, че  е изработен ПУП-Парцеларен план за обект "Нова ВЛ" 400

Публикувана на: 04.11.2016г. (обновена на: 04.11.2016 15:03:00)