Петък 05, Юни 2020г.

На вниманието на:

1. Генчо Пенев Вълков,

2. Дина Стойчева Гичева,

3. Тилка Тонева Ханджиян и

4. Тяна Гочева Господинова.

Уведомление с изх. № С – 6521 / 18.11.2015 г. относно внесен за разглеждане проект за поправка на кадастралния план за ПИ 15 в кв. 14 по плана на с. Пясъчево и изготвяне и подписване на Акт за непълноти и грешки в кадастралния план на 07.01.2016 г. от 10.00 часа на мястото на имота в с. Пясъчево.

Пълният текст на уведомлението може да видите ТУК

Сподели: