Петък 05, Юни 2020г.

На вниманието на:

1. Генчо Пенев Вълков,

2. Дина Стойчева Гичева,

3. Тилка Тонева Ханджиян,

4. Тяна Гочева Господинова и

5. Живко Георгиев Стайков.

Уведомление с изх. № С – 6525 / 19.11.2015 г. относно внесен за разглеждане проект за поправка на кадастралния план за ПИ 14 в кв. 14 по плана на с. Пясъчево и изготвяне и подписване на Акт за непълноти и грешки в кадастралния план на 07.01.2016 г. от 10.00 часа на мястото на имота в с. Пясъчево.

 Пълният текст на уведомлението може да видите ТУК

Сподели: