Вторник 21, Януари 2020г.
Решение №179 /19.03.2015г. на МС за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Димитровград - Свиленград, фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград - Харманли / от км.231+560 в междугарието Ябълково - Димитровград до км.266+000 в междугарието Симеоновград- Харманли, включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях с приблизителна дължина на железния път 36км./ на територията на област Хасково 
Сподели: