Събота 06, Юни 2020г.
Съобщение на основание чл.148, ал.2  и чл. 150, ал.3 от ЗУТ относно Разрешение за строеж №19, публикувано на 12.06.2015г.
Сподели: