Събота 06, Юни 2020г.

О Б Я В А

Съгласно писмо Изх.№ BG05-653/17.06.2015 на Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” се отменя приема на документи по Проект „Нови възможности за грижа” по  Схема за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ: 2014BG05М9О1P001-2.2015.001 „Нови алтернативи” – етап 2, в който Община Симеоновград е партньор на Агенция за социално подпомагане. 

Целия текст на съобщението можете да видите от тук: 

Сподели: