Събота 06, Юни 2020г.
Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  - река Луда Яна, публикувано на 24.07.2015г.
Сподели: