Събота 14, Декември 2019г.
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, Община Симеоновград
Сподели: