Сряда 11, Декември 2019г.

Решение №56-НС/РИК 29 24.02.2017г.

Публикувана на: 27.02.2017г.

Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС/РИК 29
Хасково, 24.02.2017

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Симеоновград

На основание чл.72, ал.1,т.4 от ИК ,Районната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1.За произвеждане на изборите за народни представители в oбщина Симеоновград назначава общи секционни избирателни комисии, съгласно приложение към настоящото решение.

2.Утвърждава предложените резервни членове на СИК.         

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател:

Председател: Георги Владимиров Димитров

Секретар: Хамдие Тасим Сабри

Сподели: