Събота 06, Юни 2020г.

     Комисия, назначена със заповед № 279/22.07.2015г. на Кмета на Община Симеоновград,извърши проверка за спазване на разпоредбите на чл.92 и чл.99а от ЗГР, съгласно §16 от ПЗР към ЗИД на ЗГР, и установи, че при извършване на адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес са спазени всички изисквания на ЗГР и няма адресни регистрации, които следва да бъдат заличени.

Целият текст на протокола можете да видите от тук. , публикуван на 30.07.2015г.

Сподели: