Понеделник 17, Декември 2018г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС фирма "МЕ-ДЕМИР" ООД, гр.Симеоновград

Публикувана на: 22.03.2017г.

ОБЯВЯВА

На заинтерезованите лица и общественост, че в имот №000749, ЕКАТТЕ 47278, в землището на гр.Симеоновград, обл.Хасково възнамерява да реализира инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране и разкомплектоване на ИУМПС"(използвани и употребявани моторни превозни средства).

 

Писмени становища и мнения изпратете на адрес: гр.Симеоновград, ул.Роза №48- за Елица Арсова

моб.тел 0896365673

Сподели: