Понеделник 17, Декември 2018г.

Съобщение до Янко Илиев Янев относно Заповед №144/10.03.2017г.

Публикувана на: 06.04.2017г.

 

 

НА  ВНИМАНИЕТО  НА:

 

Янко Илиев Янев

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Обявяваме, Ви заповед с № 144 от 10.03.2017 г. на Кмета на общ. Симеоновград, с която се одобрява изменение на ПУП – План за регулация на УПИ VI – 104, УПИ I – 103, УПИ III – 105 и УПИ ІV – 107 в квартал 29, по плана на с. Тянево.

Заповедта и проекта може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ  в 14 - дневен срок от съобщаването и, считано от датата на публикуването  06.04.2017г.                                                                                            

 

 

 

 

Сподели: