Понеделник 17, Декември 2018г.

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС фирма "МЕ-ДЕМИР" ООД, гр.Симеоновград

Публикувана на: 27.04.2017г.

СЪОБЩАВА

 на заинтересованите лица и общественост за своето инвестиционно предложение:" Изграждане на площадка за сълиране и разкомплектоване на ИУМПС". Запознаване н информацията по Приложение №2 и изразяване на становища и мнения, може да направите на адрес: гр.Симеоновград, ул.Роза №48 за Елица Арсова- 0896365673

Сподели: