Петък 10, Юли 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Симеоновград

организира среща с жителите на кв. Злати дол

относно представяне на проект

за пътен и пешеходни подлези и железопътна инфраструктура,

свързан с изграждането на новата ж.п. линия

на 20.08.2012г. от 10.00 часа в зала №1 в сградата на администрацията .

От Общинска администрация

Сподели: