Петък 10, Юли 2020г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета-31.03.2017г.

Публикувана на: 27.04.2017г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Справка за новите задължения за разходи по Общинския бюджет и сметките за средствата от ЕС

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-ДЕС

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-ДМП

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-КСФ

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-РА

Отчет за натуралните показатели по Бюджета на общината

Справка за използваните термални устройства ПОС

Просрочени вземания и задължения

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметкине за чужди средства

Разшифровки на трансферни операции и субсидии

Разшифровки на трансферни операции и субсидии

Обяснителна записка

Сподели: