Петък 10, Юли 2020г.

Заповед №413/21.08.2018г.за изработване на проект на Подробен устройствен план, по заявление с вх.№ С-3782/08.08.2018г.

Публикувана на: 21.08.2018г. (обновена на: 21.08.2018 16:05:00)
Сподели: