Вторник 23, Април 2019г.
В Симеоновград бяха открити първите три санирани многофамилни жилищни сгради.