Събота 17, Ноември 2018г.
В Симеоновград бяха открити първите три санирани многофамилни жилищни сгради.