Четвъртък 27, Юли 2017г.
В Симеоновград бяха открити първите три санирани многофамилни жилищни сгради.