Четвъртък 22, Февруари 2018г.
В Симеоновград бяха открити първите три санирани многофамилни жилищни сгради.