Четвъртък 27, Юли 2017г.
Откриване на Център за Обществена Подкрепа гр.Симеоновград