Неделя 24, Септември 2017г.
Откриване на Център за Обществена Подкрепа гр.Симеоновград