Четвъртък 20, Септември 2018г.
Откриване на Център за Обществена Подкрепа гр.Симеоновград