Понеделник 21, Май 2018г.
Текущи новини
Публикувана на: 19.04.2017г.

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На 07.03.2017г. на табло за обяви и на официалната интернет-страница на Община Симеоновград беше публикувано уведомление до всички заинтересовани лица по чл.26, ал.2 от ЗНА относно проект за изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администраране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград. Срокът за предложения и становища на проекта беше 30 дни от публикуването му. Към 19 април 2017г. няма постъпили предложения и становища от граждани и юридически лица.

 

От общинска администрация

Сподели: