Четвъртък 21, Юни 2018г.
Текущи новини
Публикувана на: 27.07.2017г.

Съобщение за качеството на водата

На основание Закона за здравето “ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ”, са установени  резултати с нормални стойности на показателите,

ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №9/2001 г.

Населението на с.Свирково и с.Дряново,   МОГАТ  да  използват водата за питейни нужди и за приготвяне на храна, считано от 27.07.2017г.

 

Сподели: