Четвъртък 21, Юни 2018г.
Текущи новини
Публикувана на: 03.08.2017г.

Уведомление до заинтересованите граждани по чл.26, ал.2 от ЗНА

       

         

                              

ДО  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ПО ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗНА

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

            Относно: Проект на Наредбата  за определяне и администриране на  местните такси и цени на  услуги на територията на община Симеоновград, както следва

 

            Уведомяваме всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект на Наредбата  за определяне и администриране на  местните такси и цени на  услуги на територията на община Симеоновград.

Проектът е публикуван на 03 август 2017г. на интернет страницата на Община Симеоновград, секция Общински съвет-проект на нормативни актове, с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

            Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни  от публикуването му.

 

            Предложения и становища се приемат в ст.№3, етаж І, в сградата на Общинска администрация Симеоновград и на e-mail obshtina_simgrad@abv.bg

 

 

 

От Общинска администрация

Сподели: