Неделя 18, Февруари 2018г.
Текущи новини
Публикувана на: 06.11.2017г.

Уведомление до заинтересованите лица по чл.26, ал.2 от  ЗНА относно изменение и допълнение в Наредбата за общинската собственост на Община Симеоновград

Уведомление до заинтересованите лица по чл.26, ал.2 от З

                              

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ПО ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗНА

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

            Относно: Проект за изменение и допълнение в Наредбата за общинската собственост на Община Симеоновград

 

 

            Уведомяваме всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект за изменение и допълнение в Наредбата за общинската собственост на Община Симеоновград.

Проектът е публикуван на 6 ноември 2017г. на интернет страницата на Община Симеоновград, секция Общински съвет-проект на нормативни актове, с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

            Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от публикуването му.

 

            Предложения и становища се приемат в ст.№3, етаж І, в сградата на Общинска администрация Симеоновград и на e-mail obshtina_simgrad@abv.bg

 

 

 

От Общинска администрация

НА относно изменение и допълнение в Наредбата за общинската собственост на Община Симеоновград

Сподели: