Събота 17, Ноември 2018г.
Текущи новини
Публикувана на: 07.12.2017г.

Решение № ХА-7ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програмата за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2016-2020г.

Решение

Сподели: