Понеделник 17, Декември 2018г.
Текущи новини
Публикувана на: 04.01.2018г.

Покана бюджет

Уведомяваме Ви, че в община Симеоновград е открита процедура по изготвяне на проект на бюджета на общината за 2018г. целта е осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 12.01.2018г. от 8.30 часа в сградата на общината ще се състои публична обсъждане на проекта за бюджет за 2018г.

В тази връзка отправяме покана към всички жители на общината да се включат в изготвянето на общинския бюджет за 2018 година със свои предложения, мнения и препоръки.

Поименен списък на капиталовите разходи за 2018г. /Приложение №4/

Бюджет- начален план 2018г.- проект /част 1/

Бюджет- начален план 2018г.-проект /част 2/

Бюджет-начален план 2018г.-проект /част 3/

Бюджет- начален план 2018г.-проект /част 4/

Бюджет-начален план 2018г.-проект /част 5/

Бюджет- начален план 2018г.-проект /част 6/

Бюджет-начален план 2018г.-проект /част 7/

Бюджет-начален план 2018г.-проект /част 8/

Сподели: