Понеделник 17, Декември 2018г.
Текущи новини
Публикувана на: 02.03.2018г.

Покана по повод публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2017г.

ПОКАНА

от Светлана Манолова Стоева-Председател на Общински съвет Симеоновград

 

 

             До

            Гражданите на Община Симеоновград

 

            Уведомяваме Ви, че на 12 март 2018г. от 10.00 часа в зала №14 в сградата на общинска администрация Симеоновград ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2017г.

 

 

Председател на ОбС:/п/ Светлана Стоева

 

 

 

Сподели: