Четвъртък 24, Януари 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 30.04.2018г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение за реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия, а именно: съществуваща въздушна електропроводна линия (ВЛ) 220 kV " Сила"

Уведомление

Съобщение

Сподели: