Вторник 23, Април 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 30.08.2018г.

Обявление в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Указания по БЮ №4/23.08.2018 г. на Министерство на финансите

           Съобщаваме Ви, че в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Указания по БЮ №4/23.08.2018 г. на Министерство на финансите, е открита процедура по набиране на предложения за изготвяне на бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г. в частта на местните дейности на Община Симеоновград .

           Целта е осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението.

           В тази връзка обявяваме кампания за приемане на заявки по пълна бюджетна класификация от ръководителите на бюджетни звена за проектобюджет 2019 г. в частта прогнозни приходи по източници и в частта прогнозни разходи в местните дейности и  бюджетна прогноза за периода 2020 - 2021 г. в частта на местните дейности.

           Отправяме покана към всички жители на общината да се включат в изготвянето на общинския  бюджет за 2019 година със свои предложения, мнения и препоръки.

          

 

    

Кмет :/п/

            /М.Рангелова /

Сподели: