Понеделник 17, Юни 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 07.01.2019г.

Уведомление до заинтересованите лица на основание чл.26, ал.2 от ЗНА относно изменение и допълнение в Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Симеоновград

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ПО ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗНА

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

            Относно: Проект за изменение и допълнение в Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Симеоновград

 

 

            Уведомяваме всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект за изменение и допълнение в Наредба за управление на отпадъците на територията на   Община Симеоновград.

Проектът е публикуван на 07.01.2019г. на интернет страницата на Община Симеоновград, секция Общински съвет-проект на нормативни актове, с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

            Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от публикуването му.

 

            Предложения и становища се приемат в ст.№3, етаж І, в сградата на Общинска администрация Симеоновград и на e-mail obshtina_simgrad@abv.bg

 

 

 

От Общинска администрация

Сподели: