Петък 20, Септември 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 10.01.2019г.

Уведомяват се жителите на с.Дряново и с.Свирково, че на основание писмо от РЗИ-Хасково и представен протокол от изпитване качествата на водата са установени отклоненияпо химичен показател уран в питейната вода. Водата във водопроводната  да не се консумира. За целта вода за питейно-битови нужди ще бъде доставена с водоноски от "ВиК" Хасково.

Сподели: