Вторник 10, Декември 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 15.07.2019г.

Покана

Община Симеоновград има удоволствието да Ви покани на 17.07.2019г. от 10:30ч. в двора на ДГ "Зорница" гр.Симеоновград на официална церемония "Първа копка" по проект "Реконструкция и модернизация на Детска градина "Зорница" гр.Симеоновград, по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Сподели: