Петък 10, Юли 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 18.07.2019г.

СТАРТИРА ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА", ГР.СИМЕОНОВГРАД"......

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА", ГР. СИМЕОНОВГРАД”

 

 

На 17.07.2019 г. Кметът на община Симеоновград Милена Рангелова направи първата копка по проекта „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА", ГР. СИМЕОНОВГРАД”, който се изпълнява по Договор № 26/07/2/0/00511 от 04.12.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 -„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На събитието присъстваха представители на изпълнителя, строителния надзор, консултанти.

Проектът е на стойност 1 004 447.83 лева, от които 1 002 026.94 лв. са безвъзмездната финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони и 2 420.89 лв. собствено финансиране от Община Симеоновград.

Целта на проекта е обновяване и оборудване на общинска образователна инфраструктура, с което ще бъдат подобрени условията за обучение и отглеждане на най-малките жители на община Симеоновград.

„Преди четири години ние заложихме една от приоритетните ни цели, превръщането на Симеоновград в привлекателно място за живеене. Щастлива съм, че днес благодарение неуморния труд на голям екип от специалисти полагаме символична „Първа копка” на проекта. Нека пожелаем на изпълнителя на строително-монтажните работи лека и ползотворна работа. Община Симеоновград ще следи обектът да бъде изпълнен качествено и в срок“, заяви кметът Милена Рангелова.

Строително-монтажните работи по проекта обхващат реконструкция на детската градина, извършване на ремонтни дейности в сутерен, първи и втори етаж, покрив, площадни пространства, дейности по реконструкция и облагородяване на вертикалната планировка, огради, портална врата и др. Обновява се цялостно електроинсталацията, отоплителната и ВиК инсталация. Предвидени са енергоспестяващи дейности по подмяна на дограма и монтаж на топлоизолация по стени и покрив. В проекта е заложено цялостното обновяване и модернизиране на материалната база като обзавеждане и оборудване на вътрешните помещения, доставка на нови и безопасни съоръжения за игра на открито.

Срокът за изпълнение на инвестицията е 3 години от сключването на договора и е до 04.12.2020 г.

 

 

 

 

 

Сподели: