Вторник 10, Декември 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 07.08.2019г.

Важно съобщение от ВиК

Относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател манган гр. Симеоновград, ВиК ЕООД гр. Хасково уведомява населението да ограничи ползването на водата за питейни нужди. От 07.08.2019 г. ВиК ЕООД гр. Хасково ще доставя вода с питейни качества от регламентиран водоизточник с водоноска, позиционирана на паркинга пред Общината.

Извършва се учестен мониторинг, съгласуван с РЗИ Хасково

Сподели: