Вторник 21, Януари 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 15.08.2019г.

Важно съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на Наредба № 13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начина за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,   и уведомително писмо от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“- железопътна секция Пловдив              

                      Уведомяваме

Собствениците на пчелини, че на 10.09.2019г в междугарието Нова Надежда- Симеоновград и на 11.09.2019г. в междугарието Симеоновград- Харманли, ще се проведе третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура (гари и спирки) с препарат за растителна защита – Наса 360 СЛ, които да предприемат мерки за безопасност на пчелите.

Продуктът за растителна защита Наса 360 СЛ е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрационни торове и подобрители на почвата.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СИМЕОНОВГРАД

 

 

Сподели: