Петък 10, Юли 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 14.01.2020г.

Публично обсъждане на Бюджет 2020г. с прикачен предварителен план

 

Община Симеоновград обявява

 

ПУБЛИЧНО   ОБСЪЖДАНЕ

 

         Уведомяваме Ви, че в община Симеоновград е открита процедура по изготвяне на проект на бюджета на общината за 2020 година. Целта е осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението.

           На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 22.01.2020 г. от 10.00 часа в сградата на общината ще се състои публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020 г.

           В тази връзка отправяме покана към всички жители на общината да се включат в изготвянето на общинския  бюджет за 2020 година със свои предложения, мнения и препоръки.

          

       

Кмет :/п/

          /М.Рангелова/

Сподели: