Събота 16, Февруари 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 15.01.2018г.

Уведомление до заинтересованите лица по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

            Относно: Проект за изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград

 

 

            Уведомяваме всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект за изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград. Проектът е публикуван на 15 януари 2018г. на интернет страницата на Община Симеоновград, секция Общински съвет-проект на нормативни актове, с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

            Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от публикуването му.

 

            Предложения и становища се приемат в ст.№3, етаж І, в сградата на Общинска администрация Симеоновград и на e-mail obshtina_simgrad@abv.bg

 

 

 

От Общинска администрация

Сподели: