Четвъртък 21, Март 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 25.11.2015г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съобщаваме на населението, че във връзка с изпълнението на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград”,  новоизградената контактна мрежа в участъка  Димитровград – Симеоновград ще бъде поставена  под напрежение, считано от  30.11.2015 г.


от община Симеоновград

Сподели: