Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 12.05.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: "Доставка на 1 /един/ брой употребяван Комбиниран Багер"
Вид на процедурата: Публична покана