Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 18.07.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява №11 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"
Вид на процедурата: Обява №11